Hekimlerin Atama İsyanı !

Türk Tabipler Birliği, arşiv taraması kanunen belirtilen 30 iş günü içerisinde ‘arşiv taraması’ tamamlanmayan hekimlerin atamalarının yapıldığını belirtti. Birlik, “Hekimin...