Gülmez “Unutmayalım Kadına Şiddet İnsanlığa şiddettir”.

USART “Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu ve sağlık eko turizm derneği” Dernek Başkanı/Kırım ‘lı Ressam Hülya Gülmez “Geleneksel Türk Aile yapısında ve Kadim Türk Kültüründe Kadına şiddet olgusuna çok nadir rastlarsınız. Kadın bizim değerlerimizde ailenin temel taşıdır, erkekle eşit haklara sahiptir”. Kadına yönelik şiddeti geri kalmış toplumlarda ve Avrupa’nın karanlık tarihinde sıkça gördüğümüz halde Anadolu medeniyeti Türk kavimlerinde neredeyse hiç rastlamayız, duymayız. Ancak bize ait olmayan birçok değerin ithal edilmesi ve ne yazık ki bu konuda yeterince farkındalık gösterememiş olmamız hem toplumsal hayatımız da hem aile yapımızda ve bireylerde erozyonlara yol açmıştır. Gelinen kültürel yozlaşma kendisini şiddet olarak göstermiştir ve ne yazık ki bu süreçte kadınlarımızı güçlendirmek için gereken önlemleri almakta geç kaldık, koruyamadık. Önceleri münferit tek tük karşılaşılan kadın cinayetleri şimdilerde katlanarak artmış ve ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir

Karaman Ermenek Belediyesi ile işbirliği içinde yapılan sergiye ilgi büyüktü .Bir toplumun geleceğine güvenle bakabilmesi, şiddetin o toplumda azalması ile direk ilişkili olup; bu sorun öncelikle toplumun yapı taşı olan aile içinde şiddetin silinmesini sağlamakla başlar. Kadınlarımızı Erkek şiddetinden korumamız için Eğitim, Ekonomik istihdam, Sosyo kültürel yaşama kazandırmada ve Siyaseten temsil noktalarında güçlendirmeliyiz. Toplumsal cinsiyet kavramını ve Kadın-Erkek arasında rolleri yeniden tanımlamalıyız. Kadına yönelik şiddetle mücadele Kadınların tek taraflı yürüteceği bir mücadele değildir mutlaka Erkeklerin de bu konuda duyarlılığın artırılması ve sorunun çözümünde daha aktif olmaları sağlanmalıdır. İçerik olarak yeterli olan kanunlarımızın uygulamalarında yaşanan sorunlar ivedilikle çözümlenmeli. Şiddeti yaratan olguların karmaşık ve çok bileşenli olduğu unutulmamalı çözümünde de tüm bu nedenlere aynı duyarlılıkla eş zamanlı yaklaşılmalıUnutmayalım Cumhuriyet’in en kıymetli kazanımları Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınlarımıza verdiği Seçme seçilme hakkı, Kadına Eğitim hakkı ve Meslek kazandırma hakkıdır ve dünya da başka milletlerden olan kadınlara çok sonra nasip olmuştur. Kadınlarımızın hakkettikleri mevzilere ulaşacaklarından hiç kuşkumuz yok çünkü kadın demek emek demektir, kadın demek inançtır, mücadeledir, sabırdır, lisanı sevgidir ama yürünecek yol da tek başına bırakılmamalıdır; öncelikle Erkeklerin ve toplumun tüm dinamiklerinin desteğine ihtiyacı vardır.
Unutmayalım Kadına Şiddet İnsanlığa şiddettir.