5 Haziran 2023

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Ekim 2021’de yaptığı basın açıklaması ile karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için deklare ettiği Yeni Bir Mücadele Süreci kapsamında bölge tabip odalarıyla toplantılarına Van ve Mersin’de başladı. TTB Merkez Konseyi üyeleri, toplantılarda tabip odaları yöneticileri ve hekimlerle buluştu.

Ev sahipliğini Mersin Tabip Odası’nın yaptığı toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konsey II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey üyesi Dr. K. Doğan Eroğulları’nın katılımıyla 9 Ekim 2021 günü gerçekleştirildi. Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersin tabip odalarından aktivistlerin katıldığı toplantıya hekimlerin sorunlarına yönelik yapılan bir basın açıklaması ile başlandı. Ayrıca COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, ailesinin de katılımıyla anıldı. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

BSHA