2 Aralık 2023

“Muayene süreleri yetersiz”

Genel Sağlık İş Mersin Şubesi Başkan Gürbüz Şen, “Hastalara ayrılan randevu sürelerinin yetersizliği çalışanlar açısından şiddet başta olmak üzere çeşitli sorunlara zemin hazırlıyor” dedi

Genel Sağlık-İş Sendikası, 21-27 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının sorunlarını somutlaştırmak amacıyla bu alanda hizmet üreten sağlık çalışanları ile 17-20 Kasım arasında anket çalışması gerçekleştirdi. Genel Sağlık İş Mersin Şubesi Başkan Gürbüz Şen, gerçekleştirilen anketle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anket sonucu ağız ve diş sağlığı çalışanlarının yüzde 81,4’ünün, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hasta bakım sürelerinin yetersiz olduğunu düşündüğünü aktaran Şen, “Muayene için belirlenen 10 dakikalık süreler yetersizdir. Bu sürede tedavi etmek bir yana, tanı koymak dahi mümkün değildir. Belirlenen süreler ağız ve diş sağlığı çalışanları üzerinde fizyolojik ve psikolojik bir yük oluşturmaktadır” dedi. Girişimsel tedavilerin bakanlık tarafından belirlenen sürelerde gerçekleştirilmensin mümkün olmadığını ve hasta başına düşen sürenin en az 30 dakikaya çıkartılması gerektiğini belirten Şen, “Bu sürelerle verilen hizmetlerin kalitesinin düşmesi kaçınılmazdır. Sürelerin kısalığı, yanlış veya eksik teşhise zemin hazırlamaktadır. Hastalar tedavi olamamakta, ağız ve diş sağlığı çalışanları tükenmektedir” diye konuştu.

“RANDEVU SÜRELERİ YETERSİZ”

Sürelerin, hekim ile hasta arasında iletişim sorunlarına neden olduğuna dikkat çeken Şen, hastalara ayrılan randevu sürelerinin yetersizliğinin çalışanlar açısından şiddet başta olmak üzere çeşitli sorunlara zemin hazırladığına işaret ederek “Hasta bakım süreleri, hekimlerle hastalar arasında sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Anket katılımcılarının yüzde 93,2’si bu konuyla ilgili soruya ‘Evet’ yanıtını vermiştir. Bu yanıtı verenlerin yüzde 47,9’u, belirtilen nedenle hastalardan veya hasta yakınlarından şiddet görmüştür” dedi.

“BİR İŞLEMİN HASTAYA TESLİMİ 3 AYI BULUYOR”

Mersin özelinde yaşanan bir başka sorunun ise Anamur, Bozyazı, Erdemli, Aydıncık, Mut ve Silifke ilçelerimiz için diş laboratuvar hizmeti için yapılan ihalede protez için Adana’daki İnci Diş laboratuvarına ihale verilmesi olmasını söyleyen Şen, “Bu durum iş yükünü tedavi süresini ve yapılan işin kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Ölçüm sonrası prova sonraları düzeltmelerde kargo kullanılmaktadır. Haftada bir gün diş teknisyeni ile çalışılmakta ve tüm işlemlerin aynı gün yapılması beklenmektedir, ölçümler ve provalar aynı gün yapılmaktadır. Yapılan işler iki haftada bir gelmektedir. Kargolama işlemini teknisyen yapmaktadır. Kargo ile gelen çoğu model kırık gelmektedir. Düzgün gelmeyen işler sebebiyle bir işlemin hastaya teslimi süresi üç ayı bulmaktadır. İhale süresi bu ilçelerimiz için ocak ayı itibariyle bitmektedir. Yaşanan bunca sıkıntının yeni yapılacak ihalede dikkate alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMI DIŞINDA ÇALIŞTIRILIYOR”

Yetersiz personel ile hizmet verilmesi nedeniyle ağız ve diş sağlığı çalışanlarının görev tanımları dışında çalıştırıldığını belirten Şen, “Görev tanımlarının netleştirilmesi, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının mesleklerine dair beklentilerinin başında gelmektedir. Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmeli, aylık maaşları asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmelidir. Tüm sağlık çalışanları insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.