2 Aralık 2023

Okul spor salonlarının kiralanmasına yönelik çözüm geldi.

Geçtiğimiz yıllarda okul spor salonlarının kiralanmasına yönelik olarak alınan kararın ardından yaşanan soruna dair bir çözüm getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde salonlar okul aile birlikleri tarafından belirli kriterler çerçevesinde işlettirilebilecek.

Öne çıkan detaylardan bazıları şu şekilde;
Okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlerin (büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeterya hariç) eğitim-öğretim saatleri dışında ve her türlü güvenlik önlemleri alınarak okul aile birlikleri tarafından işlettirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol imzalandığı öğrenildi.

Bu alanların okul aile birlikleri tarafından kiralanmak istenmesi durumunda, bu talep değerlendirilmek üzere okul müdürlükleri vasıtasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilecek.

Kiralama işlemleri, valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında; il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde kiralama iş ve işlemlerinde görev yapan bir personel, kiralama yapılacak okul/kurum müdürü/müdür yardımcısı ve birlik başkanı ile taşınmazın bulunduğu yer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Millî Emlak Müdürlüğü/Şefliği tarafından görevlendirilecek bir personelin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından yerine getirilecek.

Okul aile birlikleri tarafından yüklenicilerle imzalanacak kira sözleşmelerinin süresi 5 yılı aşamayacak.