18 Mayıs 2024

Okullara Covid-19 Uyarısı !

Türk Toraks Derneği, okullarda COVID-19 pandemisi ile ilgili alınması gereken önlemleri açıkladı.

COVID-19 pandemisi çocukların eğitimlerinde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de büyük aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Yüzyüze yapılan eğitimler büyük ölçüde sonlandırıldı ve uzaktan eğitime geçildi. Bu durum eğitimde fırsat eşitsizliğinin artmasına ve uzaktan eğitimin doğasından kaynaklanan nedenlerle çocuklarda önemli ölçüde öğrenim açığı olmasına neden olmuştur. Örgün eğitimin devam etmesi sadece öğrencilerin akademik başarıları için değil bir bütün olarak fiziksel, ruhsal, sosyal yönden çocuğu desteklemede kritik bir rol oynamaktadır.

COVID-19 enfeksiyonu her yaştan çocuk ve gençlerde görülmektedir. Hastalık kliniği kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, bazı kişilerde hiçbir belirti izlenmezken, bazılarında ise yoğun bakım ünitesinde yatışını gerektirecek kadar ciddi seyirli olabilmektedir. Ancak şu anki bilgilerimiz COVID-19 vakalarının çocuklarda ve bebeklerde erişkinlere kıyasla daha hafif klinik bulgularla seyrettiğini göstermektedir.

Hastalığın çocuklardaki etkisi göz önüne alındığında okulların güvenli biçimde açık kalmasını sağlamak için bütün gerekli çabaların gösterilmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim almaya devam etmesi ve eğitimlerinin tekrar artabilecek vaka sayılarına bağlı duraksamaması için okullarda alınacak önlemleri uygulamak konusunda tüm bireylere büyük sorumluluklar düşmektedir.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

AŞILAMA

Okulda çalışan ve öğrenciler ile temasta olan öğretmen, temizlik görevlisi, servis şoförleri başta olmak üzere tüm personel, veliler ve aşıları tanımlanmış olan 12 yaş üzerindeki tüm çocuklar aşı yapılması konusunda teşvik edilmelidir.

MASKE

COVID-19 enfeksiyonu damlacık yolu ile bulaşması nedeniyle tüm öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli ağzı ve burnu içine alacak şekilde doğru bir şekilde yüz maskesi takmalıdır.
Doğru maske kullanımı özellikle kapalı ortamlarda ve fiziksel mesafenin sağlanmasında zorluklar olduğunda bulaşıcılığın engellenmesinde önemlidir.

FİZİKSEL MESAFE ve TEMAS

Okul içerisinde maske kullanımı ile birlikte 1,5 metrelik mesafenin korunması gerekmektedir.
Okul girişlerinde, çıkışlarında ve teneffüs aralarında öğrenci ve öğretmenler fiziki mesafelere uymalıdır, öğrenci nüfusu yoğun olan okullarda, giriş ve çıkış saatleri ve teneffüs saatleri kademeli olarak daha az öğrencinin temas edeceği şekilde düzenlenmelidir. Öğrenciler gün içinde aynı sınıf içerisinde ve kendisi için belirlenmiş olan sırada ders görmeli, yer değişikliği yapılmasından kaçınılmalıdır. Müzik dersinde şarkı söyleme ve koro çalışmaları açık havada yapılmalıdır. Dış ortamda yapılması mümkün olmadığında ise yapılmamalıdır. Öğrenciler arasında ortak malzeme kullanımı ve eşya değişimi yapılmamalıdır.

TARAMA TESTİ

Haftalık aralıklarla öğrenci ve tüm çalışanlara tarama testleri yapılması bulaştırıcılık riski olan enfekte kişilere erken tanı konulmasını sağlayan testlerdir. Tarama testleri ile bulaştırıcılık riski olan bireylerin belirlenerek izole edilmesi ile enfeksiyonun yayılması önlenir.

HAVALANDIRMA

Ortamın havalandırılması, havadaki virus parçacıklarının sayısını azaltabilecek en önemli COVID-19 enfeksiyonunu önleme stratejisidir. Penceresi ve yeterli havalandırması olmayan derslikler kullanılmamalıdır.
Hava akımı için pencereler ve ek olarak mümkünse sınıf kapısı açık olacak şekilde ders yapılmalıdır. Soğuk havalarda ise sınıf kapısı açık kalmalı ve pencereler 15 dakika aralıklar ile tam açılarak havalandırma sağlanmalıdır.

EL YIKAMA ve SOLUNUM ÖNLEMLERİ

El yıkama, enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Okuldaki tüm personel ve öğrencilere sık sık el yıkama hatırlatılmalı ve küçük çocuklara bu konuda yardımcı olunmalıdır. El yıkama işlemi mümkün değilse en az % 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılmalıdır. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun mendille kapatılmalıdır. Kullanılmış mendiller çöpe atılmalıdır.

YEMEKHANEDE UYULACAK KURALLAR

Mümkün ise öğle yemeği açık havada yenmelidir, değil ise yemekhaneler iyi havalandırılmalıdır.
Personel yemek hazırlarken ve servis ederken maskelerini sürekli takmalıdır.
Yemekhaneye giriş çıkışta öğrenciler fiziksel mesafeye dikkat ederek sıra oluşturmalı ve maske kullanmalıdır.
Maske yemeğe başlanmadan hemen önce çıkarılmalı, öğle yemek süresi maksimum 20 dakika tutulmalı, yemek sırasında konuşulmamalıdır.

OKUL SERVİSLERİ

Serviste bulunan herkes maske takmalıdır. İhtiyaç oldukça yenilemek için yedek maske bulundurulmalıdır.
Öğrenci sayısına göre öğrenciler arasında uygun mesafe olacak şekilde sürekli aynı yerde oturulmalıdır. Hava koşullarına göre pencere kısmen ya da tamamen açık olarak seyahat edilmelidir.

HASTA İKEN EVDE KALMAK

Öğrenci aileleri, öğretmenler ve okul personellerinin COVID-19 hastalığı ve semptomları ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve ne zaman evde kalmaları ve izole olmaları gerektiği eğitimi verilmelidir. Bu eğitim doğrultusunda tüm öğrenciler ve okul personeli her gün okula gitmeden önce kendilerine hastalıkla ilgili belirti var mı diye tarama yapmalıdır. Semptom ve bulguları olan öğrenciler, öğretmenler ve okul personelleri aşı durumuna bakmaksızın evde kalmalı, test yapılması ve muayene için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

BSHA