18 Mayıs 2024

Öğrenciler okulda günün yüzde 44’ünü teknolojiyle geçiriyor

Epson’un araştırmasına göre Türkiye’nin de dahil olduğu MEA (Ortadoğu) Bölgesi’nde öğrenciler okul günlerinin neredeyse yarısını dijital teknolojileri kullanarak geçiriyor. Okullarda dijitalleşme, öğrenme üzerinde yüzde 75 gibi yüksek bir olumlu etkiye sahip. Projektörler, tabletler ve yazıcılar, öğrenme deneyimini yüzde 56 oranında zenginleştiriyor

Japonya merkezli teknoloji devi Epson’un, Ortadoğu Bölgesi’nde yaptığı araştırmaya göre okullarda öğrenciler günün yüzde 44’ünü teknolojiyle geçiriyor. Okullarda dijitalleşme, öğrenme üzerinde yüzde 75 oranında olumlu  etkiye sahip olurken projektörler, tabletler ve yazıcılar öğrenme deneyimini yüzde 56 oranında zenginleştiriyor.

Okullarda ortalama 5 yazıcı var

Epson’un Türkiye’den de katılımcıların bulunduğu IT yöneticileri ve karar vericilerden oluşan 1400 kişiyle yaptığı araştırma sonuçları, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda ilginç veriler ortaya koydu. Buna göre Ortadoğu’da ilk ve orta dereceli okulların filolarında ortalama 5 yazıcı bulunuyor.

Teknolojiyle öğreniyorlar

Öğrenciler okul günlerinin yaklaşık yüzde 44’ünü dijital teknolojiyi kullanarak geçiriyor. Katılımcıların dörtte üçüne yakını, zayıf teknolojinin sınıf kurulumunu ve ders sunumunu engelleyebileceği konusunda hemfikir.

Maliyetleri arttı

Maliyetler söz konusu olduğunda, yanıt verenlerin  yüzde 82’si yazıcı sarf malzemesi maliyetlerinin 2021’e kıyasla arttığını söylüyor. Okulların sadece yüzde 30’u baskı teknolojilerinin daha fazla kullanıldığını söylüyor. Ancak bu hala diğer tüm bölgelerden daha yüksek. Ayrıca yüzde 76’sı öğrencilerden daha önce olduğundan daha yüksek bir teknoloji kullanımı bekliyor.

Dijital içerikler de artıyor

Okulların yaklaşık dörtte üçü, derslerin verilmesi için en iyi teknolojiyi belirlemede öğretmenlerin etkili olması gerektiğine inanıyor ve yine  dörtte üçü, sınıf içindeki dijital içeriğin arttığını anlatıyor.

Öğrenme deneyimi zenginleşiyor

Dijitalleşme ve dijital teknoloji kullanımının etkili öğrenme üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu (yüzde 75) düşünülüyor. Burada projektörler yüzde 75, tabletler/kişisel cihazlar yüzde 68 orana sahip oluyor. Bu durum öğrencilere öğrenme materyallerine daha fazla erişim (yüzde 60) sağlamanın yanı sıra tüm öğrenme deneyimini (yüzde 56) zenginleştiriyor.

Kilit oyuncular öğretmenler

Artan dijitalleşmeyle birlikte, eğitimdekilerin yaklaşık dörtte üçü, doğru ve sürdürülebilir teknolojinin nasıl seçileceği konusunda öğrencilere eğitim verilmesinin önemini kabul ediyor. CO2 emisyonlarını azaltmak da verimliliği (yüzde 65) iyileştirme çabasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Okulların yüzde 72’si, teknolojinin genel öğretime sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi gereken bir araç olduğu konusunda hemfikir. Ancak, okulların yalnızca dörtte biri öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda uygun şekilde eğitildiklerini ve böylece dijital dönüşümde kilit oyuncular olarak hareket edebileceklerini kabul ettikleri için, teknoloji kullanımı konusunda öğretmen eğitimi hala bir zorluk teşkil ediyor.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı