28 Mayıs 2024

“Memurun Gelir Vergisi Yüzde 15’e Sabitlenmeli”

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci TBMM’de görüşülecek Vergi Kanunu teklifini hatırlatarak bu düzenlemeye kamu çalışanlarının gelir vergisi oranını % 15’e sabitleyen bir hüküm eklenmesini istedi.

Kahveci yaptığı açıklamada söz konusu düzenlemeyi olumlu bulduğunu ifade ederek “TBMM’ye sunulan Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yıllık satış tutarı 240 bin TL’ye kadar olan esnafa gelir vergisi muafiyeti getirilmektedir. Aylık satışı ortalama 20 bin TL düzeyinde olan esnaf gelir vergisinden muaf olacak Teklif,gelir düzeyi düşük olan vatandaşlar üzerindeki vergi yükünü hafifletmek, yüksek gelirliden çok; düşük gelirliden az vergi almak hedefine ulaşılması bakımından olumludur.” dedi.

5 Bin TL Maaş Alan Memurdan Yüzde 27’ye Kadar Gelir Vergisi Alınıyor

Kamu çalışanlarının da gelir vergisi ödediğini belirten Kahveci bunun içinde bir düzenleme yapılmasını talep ederek sözleri şöyle sürdürdü: En düşük 4 bin TL, ortalama 5 bin 200 TL dolayında maaş alan memurlarımızın da yıl içinde %27’ye varan oranlarda gelir vergisi ödediği unutulmamalıdır. Adaletin ve hakkaniyetin tecelli etmesi bakımından kamu çalışanlarının gelir vergisi tarifesinde de bir düzenleme yapılması elzemdir. Gelir vergisi tahsilatlarının büyük çoğunluğu çalışanlardan yapılmaktadır. Gelirin adil dağılımı ve vergi yükünün hafifletilmesi için teklife memurları da içeren bir madde eklenmeli ve kamu çalışanlarının gelir vergisi oranı %15’e sabitlenmelidir. (BSHA-Bilim ve Başlık Sağlık Haber Ajansı)

BSHA