20 Nisan 2024

MEB’i Kış Mevsimi Öncesinde Önlemleri Acilen Almaya Çağırıyoruz!

Eğitim Sen, “MEB’i Kış Mevsimi Öncesinde Önlemleri Acilen Almaya Çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

Sendikanın yaptığı açıklama şöyle

MEB tarafından yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlayacak tedbirlerin alınıp alınmadığı, 6 Eylül’den bu yana kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreçtir. Sendikamız alınması gereken tedbirler konusunda yayınlamış olduğu raporlar ve yapmış olduğu önerilerle okulların kapanmaması, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının yaratılması için çalışmalarını güncelleyerek devam ettirmektedir. Ancak MEB’in bu süreci şeffaf yürütmediğini, okullarda yaşanan sorunlarla ilgili bilgileri gizli tutmaya çalıştığını tekrar kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Okullarda yaşanan vakalar ve kapanan sınıflarla ilgili bilgilerin paylaşılmaması için okul yöneticileri ve eğitim emekçileri sık sık sözlü olarak uyarılmaktadır. Vakaların ve kapanan sınıf sayılarının bilgisini doğru paylaşmamak ve kamuoyunun bu bilgilere ulaşmasını engellemek sorunları ortadan kaldırmadığı gibi tedbirlerin alınmasını da geciktirmektedir.

MEB alınması gereken öncelikli tedbirlerin hiçbirini hayata geçirmemiştir. Şöyle ki;

  • 15 bin öğretmen ataması Şubat 2022’ye bırakılmıştır.
  • Okullarda yeterli sayıda yardımcı hizmetli personel görevlendirilmemiştir.
  • Sınıf mevcutları seyreltilmemiştir.
  • 40 dakika olan ders süreleri 30 dakikaya düşürülmemiş, okul öncesi için 50 dakika düzenlemesi devam ettirilmiştir.
  • Sınıfların pencere sistemleri ve okul havalandırma sistemleri üzerinde, düzenli temiz hava sağlayacak şekilde bir çalışma yürütülmemiştir.
  • Tuvalet ve lavabo sayıları arttırılmamıştır. Temizlik malzemeleri yeterince sağlanmadığı gibi bu ortamların temizliği düzenli bir şekilde yürütülmemektedir.

Sınıfları kapanmak zorunda bırakan kamuoyuna yapılan bilgilendirme çalışmaları değil acil olarak alınması gereken bu önlemlerin alınmamasıdır.

tablo

Tablomuz dikkatle incelendiğinde kapanan sınıf sayısında gözle görülür bir düşüş olmadığı, hatta süreklilik taşıyan bir durum yaşandığı hemen göze çarpmaktadır. Sadece bu haftayı kapsayan sayılara baktığımızda 32 ilden gelen sınırlı verilere göre, 798 sınıf kapanmıştır. Karantinanın 14 gün sürdüğü ve geçmiş haftalarda kapanan sınıf sayıları bu oranlarla birleştirildiğinde MEB’in hiçbir yeni tedbir geliştirmediği açıkça görülmektedir. Kapanan sınıf sayıları istikrarlı bir şekilde her hafta aynı düzeylerde devam etmektedir. Kaldı ki tüm illerin verileri paylaşıldığında sayıların bizim paylaştığımız sayıların çok çok üzerinde olduğu ortaya çıkacaktır.

Raporumuzun il il, okul okul detaylı tablosunu okul yöneticileri ve eğitim emekçileri üzerinde bir baskı oluşmaması için bu hafta yayınlamayacağız. Detayı elimizde bulunan bu verilerin sadece toplam sayılarını paylaşacağız. MEB, okullarımızdaki bilgilere ulaşmayı engelleyici tedbirleri almaktaki çabasını bir kenara bırakarak şeffaf olmalı ve doğru verilerle kamuoyunu bilgilendirmelidir. MEB, tüm dikkatini yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlayacak acil tedbirlerin hayata geçirilmesine vermeli, yaklaşan kış aylarının çok daha vahim tablolar ortaya çıkarmaması için üzerine düşen tüm sorumlulukları bir an önce yerine getirmelidir.

BSHA