15 Nisan 2024

Koza Altın'ın Çukuralan altın madeni işletmesi projesiyle ile ilgili hukuki süreç

0

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Şirketimiz daha önce 15.12.2020 ve 06.04.2021 tarihlerinde KAP’ta İzmir’in Dikili ilçesinde yapılması planlanan Çukuralan altın madeni işletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde 2019/1120 E. ve 2019/574 E dosyaları ile dava açıldığını, şirketimizin davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olduğunu, tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edildiğini ve temyiz yoluna başvuracağını  açıklamıştı. Gelinen noktada, Danıştay kararına göre 2019/574 E. dosyası için, söz konusu projeyle ilgili ikinci bir ÇED olumlu kararının verilmesi nedeni ile, aynı projeyle ilgili iki farklı ÇED olumlu kararının birlikte uygulanma olanağının bulunmadığı, davalı bakanlıkça dava konusu ÇED olumlu kararının zımni olarak geri alındığının kabulü gerektiği, bakılmakta olan davanın konusunun kalmadığı sonucuna varıldığından İzmir 6. İdare Mahkemesi 2019/574 E. sayılı kararın bozulmasına ve karar verilmesine yer olmadığına kesin olarak, 2019/1120 E. dosyası açısından ise, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmadığı, davalı bakanlık ve davalı bakanlık yanında müdahil şirketimizin temyiz istemlerinin reddine kesin olarak karar verilmiştir. Mevcut durumda, Çukuralan altın madeni işletmesi 3. kapasite artırımı projesine ait mahkeme kararlarına konu üretim faaliyetlerinin tamamı yeni ÇED olumlu kararı kapsamında madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir