28 Mayıs 2024

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Atıl Kalmamalı !

Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada,  1978 yılından beri hakkıyla meslek hastalıkları tanı, bildirim, tedavi, izlem işlevini yürüten ve bu konuda çok deneyimli bir kadroya sahip olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinin bu şekilde atıl hale gelmesi kabul edilemez bir durum olduğu açıklandı.

Derneğin açıklaması şöyle, “Bir hizmet veriliyor ise her zaman en iyi şekilde verilmelidir. Bu amaçla yukarıda belirttiğimiz koşullar da göz önüne alınarak Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde bu hizmetin en iyi  ve en uygun şekilde verilmesinin sağlanması gerekmektedir. Son olarak; meslek hastalıkları kayıt, bildirim, tanı sürecini Umumi Hıfzısıhha Kanunu 276. Maddesi d bendine göre Sağlık Bakanlığı üstlenmeli; özel/kamusal tüm hastaneler, uzmanlık dalları ve hekimler bu sisteme dahil edilmeli; meslek hastalığı tıbbi tanısı sonrası yasal tanı için gerekirse illiyet bağı  olarak SGK sistemi ile entegre olan bir sistem oluşturulmalı; meslek hastalıkları hastaneleri Ulusal İş Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) benzeri bir yapının özelleşmiş parçalarından biri haline dönüştürülmelidir. Bu yapıda araştırma kuruluşları, merkezi laboratuarlar, poliklinik ve yatarak tedavi hizmetleri veren birimler entegre şekilde çalışmalıdırlar. Türk Toraks Derneği Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu metni kamuoyuna saygıyla duyururuz” (BSHA-Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

BSHA